O Spółce

Dane Spółki :

• Obszar działania: 18 410 km2
• Liczba obsługiwanych klientów: 511 619
• Sieć WN: 1 240 km
• Sieć SN: 13 809 km
• Sieć nn: 15 829 km
• Liczba stacji WN/SN: 45 szt.
• Liczba stacji SN: 16 szt.
• Liczba stacji SN/nn: 9 931 szt.  

 

Zarząd Spółki:

Mariusz Kaźmierczak - Prezes Zarządu
Piotr Antczak - Wiceprezes Zarządu